Lantbruket

Här på gården odlas 145 hektar. Vi odlar spannmål, sockerbetor, potatis, raps och flertal grödor till gårdsbutiken.

Raps en tidig morgon