Jeppe o Linda

Gummagårdens Gurkodling AB finns i vackra Norje som ligger i Blekinge mellan Karlshamn och Sölvesborg.

Företaget ägs av Jeppe Robertsson och drivs tillsammans med sambon Linda Lövberg. Personalstyrkan är ca 10 årsanställda, bestående av både säsongsarbetare och året-runt-anställd personal.

Företaget startade 1996 och då byggdes ett växthus på 10 000 m2. 1999 utökades ytan med 6 500 m2 till 16 500 m2. Man skulle kunna tänka sig att så många kvadratmetrar skulle räcka ganska långt i gurkbranschen men icke som den gode Nicke en gång sa för 2006 byggdes det nämligen ytterligare 6 900 m2. Aktuell odlingsyta är alltså 23 400 m2 vilket motsvarar mer än 3 fotbollsplaner. I växthuset odlas 33 000 plantor slanggurka. En sektion för plantuppdragning byggdes 2012, 2 200m2. Total yta är i dagsläget 25 600 m2.

Företaget bedriver dessutom jordbruk med traditionell växtodling och odlar ett flertal olika grönsaker och bär som säljs i vår gårdsbutik. Jordbrukets areal är 145 hektar. Gummagården är en släktgård och tidigare drevs också slaktsvinsuppfödning här på gården. Numera finns här enbart ett 40 tal får som har till uppgift att hålla landskapet öppet. Ett jobb de sköter utomordentligt.

Gårdsbutiken startade Jeppe i sin ungdom och då var det en gammal SJ-pall som utgjorde butiken, där fanns dagens skörd och man kunde lägga pengar i en burk.
Mycket har hänt sedan dess och idag är det en "riktig" butik med allt i från grönsaker, livsmedel, blommor, presentartiklar och mycket mer...